Uw administratie, mijn zorg …

Gewone administratie
 • Briefwisseling en mail
 • Invoeren van gegevens en een database
 • Opmaken en/of updaten klanten- en leveranciersbestand
 • Uittypen van geschreven teksten of opnames
 • Klassement
Financiële administratie
 • Opmaken en verwerken van uitgaande facturen
 • Verwerken en betalen van inkomende facturen
 • Debiteurenbeheer bij laattijdige betalingen
Personeelsadministratie
 • Loonadministratie in samenwerking met sociaal secretariaat
 • Bruto-nettosimulatie loon werknemer
 • Vacatures opstellen en plaatsen op verschillende media
 • Sollicitaties verwerken (eventueel in samenwerking met interimkantoor of recruteringsbureau)
Klantenadministratie
 • Documentatie opsturen
 • Offertes opmaken en versturen
 • Versturen van mailings
 • Versturen van nieuwjaarswensen
 • Telefonische prospectie
 • Relatiegeschenken verzorgen

Sociale media; teambuildings en evenementen
 • Beheer website
 • Beheer facebookpagina
 • Organisatie opendeurdag
 • Organisatie teambuildingactiviteiten werknemers
 • Organisatie opleidingen werknemers
 • Speciale acties of animatie ter gelegenheid van feestdagen, dag van de klant, enz.
 • Organisatie personeelsfeest